วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” (สานกระเป๋า) เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดย นายพรประสิทธิ์ เจษฎาภัทรกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย และได้รับเกียรติจากวิทยากรมาร่วมบรรยาย ได้แก่ คุณบุปผา หนูอยู่ และคุณเพ็ญพร ภักดี มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361