วันที่ 7 มิถุนายน 2566

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีฯ ทั้ง 2 ท่าน และนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7- 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งโครงการครั้งนี้จัดโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361