วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน ณ วัดโบสถ์บน โดยให้บริการ ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ฯลฯ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361