วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
งานป้องกันและบบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลายบาง ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่บ้านของผู้ประสพภัยน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา