วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของ นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง , ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้นำพนักงาน(บางส่วน) ออกดำเนินการดูดเลนลอกท่อ / กำจัดเศษขยะหรือสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ และทำการเปิดช่องทางให้น้ำระบายลงสู่ลำคลองได้เร็วขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนจากการท่วมขังของน้ำฝนที่ตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา