นายวัชรเดช  เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ,สมาชิกสภาเทศบาล ,เจ้าหน้าอำเภอบางกรวย ,กิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มอบถุงยังชีพ และของใช้เบื้องต้น แก่ผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ 7 ตำบลบางคูเวียง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 3 ครัวเรือน