วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
อำเภอบางกรวย ร่วมกับ เทศบาลตำบลปลายบาง , กอรมน.จังหวัดนนทบุรี , ปอต.พัน 5 กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา สร้างสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ริมถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งขาเข้า บริเวณหน้าซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี