วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ,คณะครูโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ และจิตอาสาเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
“เราไม่ทำ แล้วใครจะทำ”