ผลการแข่งขันกีฬาเปตองทีมผสม
โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
– รร.ทต.ปลายบางวัดอุบลวนาราม ชนะ รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม 13:10 คะแนน
– รร.ทต.วัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) ชนะ รร.ทต.วัดส้มเกลี้ยง 13:4 คะแนน
-รร.ทต.วัดโคนอนราษฎร์บำรุง แพ้ รร.ทต.วัดฌบสถ์ 4:13 คะแนน
จัดโดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง