ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
– รร.ทต.ปลายบางวัดอุบลวนาราม ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง 2-0 เซต
– รร.ทต.ปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 2-0 เซต
– รร.ทต.ปลายบางวัดโบสถ์ ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) 2-0 เซต
จัดโดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง