ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
– รร.ทต.ปลายบางวัดอุบลวนาราม ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง 2-0 เซต
– รร.ทต.ปลายบางวัดส้มเกลี้ยง แพ้ รร.ทต.วัดอุบลวนาราม 0-2 ประตู
– รร.ทต.ปลายบางวัดสุนทรธรรมิการามB ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดโคนินราษฎร์บำรุง 8-0 ประตู
– รร.ทต.ปลายบางวัดสิงห์ ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดโบสถ์ 11-1 ประตู
จัดโดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง