วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมโป๊ะท่าน้ำวัดโบสถ์(บน) ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่มีการชำรุด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้