ท่านนายกฯพงษ์ศักดิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ผู้อำนวยการกอง ,ผอ.โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมอวยพรและสวัสดีใหม่ 2563 ท่านอดีต สส.วไลพร  อัจฉริยะประสิทธิ์ ผู้ใหญ่ที่เคารพ นับถือของเทศบาลตำบลปลายบาง