วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
นายกพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลปลายบาง ออกดำเนินการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจราจรถนนกาญจนาภิเษก บริเวณหน้าซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และหน้าซอยวัดส่้มเกลี้ยง ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการติดขัด