วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย สท.ประสงค์ เนียมเนตร นำพนักงาน(บางส่วน) ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ที่รุกล้ำเข้ามาในโรงเรียน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียน บริเวณโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์