วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล นาย ประสงค์ เนียมเนตร ได้นำเจ้าหน้าที่​ออกดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชุมชนวัดแพรก2 (ต่อเนื่อง) เพื่อรักษาสภาพท่อระบายน้ำให้สะอาด ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ตามนโยบาย “นนทบุรี จังหวัดสะอาด”