วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
นายกพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลปลายบาง ออกดำเนินการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจราจรถนนกาญจนาภิเษก บริเวณหน้าซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี , หน้าซอยวัดส่้มเกลี้ยง และปากซอยวัดศรีเรืองบุญ ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการจราจร