วันที่ 29-30 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้จัดเจ้าหน้าที่​ออกดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชชวา บริเวณคลองบางนาใน (ต่อเนื่อง) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำของประชาชน และการปฏิบัติกิจของสงฆ์ในการออกบิณฑบาตร รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ตามนโยบาย “นนทบุรี จังหวัดสะอาด”