วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายกฯพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นำพนักงาน – ลูกจ้าง จิตอาสาเทศบาลตำบลปลายบาง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง และวัดโคนอนมหาสวัสดิ์