วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายกฯพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ซ่อมแซม ลงยางมะตอย บริเวณสะพานยายแจ้ง ,หน้าปากซอยป่าช้าจีน , สามแยกกรุงนน , สะพานกรุงนน , สะพานหน้าศาลก๋ง , สะพานวัดศรีเรืองบุญ และหน้าวัดศรีประวัติ