วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายกฯพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เข้าร่วม ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช พุทธศักราช 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ ว่าการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี