“ประมวลภาพ”
ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2563 ณ วัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563