วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมทำจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดริมถนน และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณช่วงวัดส้มเกลี้ยงถึงสามแยกวัดสุนทรธรรมิการาม เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด”