วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบอัดขยะเข้าคอนเทนเนอร์ ณ เทศบาลนครรังสิต เพื่อเป็นต้นแบบและนำมาปรับใช้ในการจัดการขยะของเทศบาลตำบลปลายบางต่อไป