วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม พร้อมด้วยผุ้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในครั้งนี้