วันเสาร์ที่ 28​พฤศจิกายน 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน​ อถล​.และพนักงานเทศบาล ร่วมทำจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดริมถนน ตัดหญ้า​ กิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ณ.ซอยวัดศรีประวัติตั้งแต่บริเวิณปากทางสภ.ปลายบางทางถึงสุดริมรั่วประปามหาสวัสดิ์ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด”