วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยผู้บริหาร ,สมาชิกสภา , คณะครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลายบาง ออกมอบปฏิทิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 แด่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564