วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
จากสถานการณ์โควิท-19 นายพงษ์ศักดิ์​ ​อัจฉริยะประสิทธิ์​ นายกเทศมนตรี​เทศบาลตำบลปลายบาง​ ได้มอบหมายให้จนท.สาธารณสุข รพ.สต.และจนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กำนันผู้ใหญ่บ้าน
เข้าตรวจเยี่ยมตลาดนัดลุงออมในวันที่25ธค.63​ และวันที่26​ธค.63ได้มอบหมายให้จนท.สำนักปลัด, จนท.กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม, กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าทำความสะอาดตลาดนัดลุงออมเพื่อป้องกันโควิทร่วมกับผู้ค้าในตลาดนัดลุงออม