วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อั๗แริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนรตรีตำบลปลายบาง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนบางกรวย-จงถนอม บรืเวณวัดศรีเรืองบุญ-สามแยก รร.วรรัตน์ นนทบุรี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน