วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง นำพนักงานออกพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และเก็บขยะ บริเวณซอยข้างศูนย์สาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง ม.2 ต.บางคูเวียง