วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย สท.ธงชัย เสือศรี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืช บริเวณชุมชนวัดศรีประวัติ (ริมคลองมหาสวัสดิ์)