วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกดำเนินการตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ บริเวณบ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดแพรก เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบ้านเรือนได้