วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์​ ตัดกิ่งไม้​ ตัดหญ้า และเก็บขยะ บริเวณซอยข้างศูนย์สาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง ม.2 ต.บางคูเวียง​(ต่อเนื่องเป็นวันที่2)​ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบ​ ของชุมชน​ ตามนโยบายจังหวัดสะอาด