วันเสาร์ที่16​ มกราคม​ พ.ศ. 2564​
เทศบาลตำบลปลายบาง​ โดยนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง​ สมาชิกสภาเทศบาล​ฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน​ จิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่​ ได้ออกดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้​ กำจัดวัชพืช​ เก็บขยะ​และผักตบชวา​ บริเวณคลองนา​ ซ.วัดบางไกรใน​ ต.มหาสวัสดิ์​ อ.บางกรวย​ ระยะทาง​ 3 ​กิโลเมตร​ เพื่อการระบายน้ำที่​ดี​ ลดการเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย​ น้ำท่วมขัง​ อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานอีกทั้งเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สนองนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”