วันจันทร์ที่ 18 มกราคม​ พ.ศ. 2564​
เทศบาลตำบลปลายบาง​ โดยนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง​ สมาชิกสภาเทศบาล​ฯ นำเจ้าหน้าที่​ออกดำเนินการเก็บผักตบชวา , วัชพืช , ขยะ และตัดแต่งกิ่งไม้​ บริเวณคลองนา​ (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2) เพื่อการระบายน้ำที่​ดี​ ลดการเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย​ , น้ำท่วมขัง​ และอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลาน อีกทั้งเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สนองนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”