เทศบาลตำบลปลายบาง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการวัดพระเงิน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป