โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ เปิดให้ประชาชนรับน้ำประปาฟรีได้ บริเวณประตูด้านหน้า เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำเค็ม