วันเสาร์ที่ 23 มกราคม​ พ.ศ. 2564​
เทศบาลตำบลปลายบาง​ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง​ สมาชิกสภาเทศบาล​ฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่​เทศบาลฯ ได้ออกดำเนินการกำจัดวัชพืช​ , ผักตบชวา​ , เก็บขยะ และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณคลองนา (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 ) เพื่อการระบายน้ำที่​ดี​ ลดการเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย​ น้ำท่วมขัง​ อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานอีกทั้งเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สนองนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”