เนื่องด้วยกรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอบางกรวย วันนี้เวลา 9.00น. พบว่าปริมาณฝุ่นละอองตรวจวัดค่าได้ 53 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน จึงขอให้ประชาชนทุกท่านหมั่นตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และงดกิจกรรมกลางแจ้ง ขอความร่วมมือลดใช้รถยนต์ส่วนตัว เพราะเป็นแหล่งต้นกำเนิดฝุ่น และควรลดการเผาพื้นที่โล่งแจ้ง