วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดเจ้าหน้าที่ ออกดำเนิน​ตัดหญ้า​ ​ เก็บขยะและกวาดล้างดินทรายริม​ถนน​ ตั้งแต่แยกวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ถึงโค้งชุมชนริมคลองขุด เพื่อลดปัญหาฝุ่น​ PM 2.5​ เพื่อความสะอาด, สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะในชุมชน ตามนโยบายจังหวัดสะอาด