วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
กองช่าง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง​ จัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการปรับภูมิทัศน์​ และทำความสะอาด​ บริเวณก่อสร้างของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม ม.3 ต.ปลายบาง เพื่อป้องกันอันตรายจากเศษวัสดุก่อสร้างที่อาจเกิดกับ​ ครู​นักเรียน​และผู้ปกครองได้​ และเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบร้อย​ ตามนโยบายจังหวัดสะอาด