เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูจ้างสอนชั่วคราว
ตำแหน่งที่รับสมัคร
– พนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งครูจ้างสอนชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 29 มีนาคม 2564
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา โทรศัพท์ 02 – 4494360 ต่อ 114 , 02 – 4494994 , 0999732569
Link ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1S5dbDb548rKQ-pHYuwEGmYNv0ooHbcrA/view?usp=sharing