ปลายบางนิวส์ เทปพิเศษ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว “วัดตะเคียน”