“แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท และร้านขายของชำ”