วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

นายกฯ วไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วย รองฯเยาวภา มากมูล และ สท.สุเทพ อนุพันธ์ ได้ออกตรวจงานและความคืบหน้า การดูดเลนลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชน ม.เทพประทาน ตำบลมหาสวัสดิ์ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกบ่อย จึงอาจเกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องในชุมชนได้