วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลปลายบางโดยการนำของนางวไลพร อัจฉริยประสิทธิ์​ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง , นางเยาวภา​ มากมูล​ รองนายกเทศมนตรี​ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข​ ร่วมกับกำนัน​ , ผู้ใหญ่บ้าน​ , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และ ม.4​ ตำบลปลายบาง​ ,จนท.อสม ​และพนักงานทำความสะอาดการเคหะฯ​ ร่วมกันเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค​ บริเวณจุดสัมผัสร่วมในการเคหะเอื้ออาทร​ (วัดพระเงิน)​ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ​จากการสัมผัส​ละอองฝอย​จากสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนตามจุดสัมผัสร่วม