Category Archives: กิจกรรมตำบลปลายบาง

มอบเบี้ยยังชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านนายกฯ พงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วย รองเยาวภ มากมูล ,สท.ประสงค์ เนียมเนตร ,สท.ประหยัด สิงห์อยู่ และสท.ธงชัย ร่วมกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง

หน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่

          กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดละมุดใน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ตรุษจีน

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562นายกพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน-ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกันไหว้เนื่องในวันตรุษจีน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเป็นศิริมงคล

ปลายบางช่วยลดฝุ่นวันละจุด

       วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยความห่วงใยของท่านนายกฯ พงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เกี่ยวกับสถานการฝุ่นละออง PM 2.5 จึงได้ให้งานป้องกันฯ และงานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง ออกล้างทำความสะอาด เพื่อช่วยลดภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง และโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง