Category Archives: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเครน หมายเลขทะเบียน 82-2309 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเครน หมายเลขทะเบียน 82-2309 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นทองอุไร ความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1417 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ ทะเบียน 81-9018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 81-5347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง