Category Archives: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียน ,ผ้าต่วนสีฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับผ้าเวทีถวายเครื่องราชสักการะพร้อมป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไฟประดับเวทีเครื่องราชสักการะและเครื่องเสียงภายในงาน ,เครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1190 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ,เก้าอี้สำนักงานหัวหน้าฝ่าน จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อถ่านไฟฉาย จำนวน 2 รายการ (ขนาด AA จำนวน 15 โหล , ขนาด AAA จำนวน 12 โหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง