Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำเข้าข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์

ฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง “ฟันสวย สะอาด สดใส เพราะใส่ใจแปรงฟัน” โดยได้ทำการมอบแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจการแปรงฟัน พร้อมทั้งได้สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีแก่เด็กนักเรียน

กีฬาสันนิบาตจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลปลายบางได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตจังหวัดนนทบุรี ปีะจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต โดยมีเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 18 เทศบาล และได้รับเกียรติจากนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ สรุปรางวัลที่เทศบาลตำบลปลายบางได้รับ 1. รางวัลชนะเลิศ วิ่งตะขาบ 2. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดกระสอบคู่ 3. รางวัลชนะเลิศ โยนบอลเข้าตะกร้า 4. รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน 5. รางวัลชนะเลิศ กินวิบาก **** รางวัลถ้วยคะแนนรวมกีฬา****

อสม. น้อย (25 มกราคม 2561)

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการ อสม.น้อยสดใส ใจอาสา ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเป็นการให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 200 คน

วันเด็ก ประจำปี 2561 (13 มกราคม 2561)

เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ การเคหะเอื้ออาทร(วัดพระเงิน) เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลปลายบางได้ร่วมเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับรางวัลต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งนี้ภายในงานยังได้รับการสนับสนุนของกินต่างๆ มากมาย จากหน่วยงาต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อให้เด็กๆ และผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทาน

สานสัมพันธ์วันกีฬานักเรียน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์วันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง และ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปลาย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 14 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการามฃ 2. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยา) 3. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดดคนอนราษฎร์บำรุง 4. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม 5. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 6. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 7. โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 8. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) 9. โรงเรียนชสญรัตน์วิทยา 10. โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 11. โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 12. โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 13. โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 14. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย ระดับประถมศึกษา […]

กีฬาสันนิบาต ภาคกลาง

เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตภาคกลาง ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยเทศบาลได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภทกีฬา และได้รางวัลดังนี้ – รางวัลชนะเลิศ กีฬาตะปีบไกล – รางวัลชนะเลิศ กีฬาวิ่งตะขาบ – รางวัลชนะเลิศ กีฬาวิ่งผลัดกระสอบคู่ – รางวัลชนะเลิศ กีฬาวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาโยนบอล

โครงการร่วมใจภักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการปลายบางร่วมใจภักดิ์รักษาสิ่งแวดล้อมขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก ทั้งขาเข้าและขาออก โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิด และรวมกันพัฒนาครั้งนี้ด้วย