หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

  วันที่แจ้งเรื่อง : 18 พฤศจิกายน 2561

*ชื่อหัวข้อ :
เจ้าหน้าที่ / หน่วยงาน / องค์กร ที่ถูกร้องเรียน
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
หน่วยงาน/องค์กร :
*รายละเอียดการร้องเรียน :
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
*ชื่อ-นามสกุล :
*เลขที่บัตรประชาชน :
*ที่อยู่ :
*โทรศัพท์ :
โทรศัพท์มือถือ :
Fax. : *E-mail
ต้องการให้มีการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เทศบาล : ไม่ต้องการ     ต้องการ
ช่องทางที่ต้องการให้ติดต่อกลับ :

 

 

 

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com